دوره آموزشی و کارگاه آموزشی مدیریت بازاریابی املاک و مستغلات( real estate mark

دوره آموزشی و کارگاه آموزشی

مدیریت بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     

مدیریت  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       

  بازاریابی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش 

 بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      

راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی فروش و تبلیغات

صنعت املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     

مدرس : استاد علی خوبه 09122991608

مدرس دانشگاه، مولف ومترجم کتاب مدیریت بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ، عضو انجمن های ملی و بین المللی تخصصی، دارای بیش از 16 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 11 عنوان کتاب تخصصی مرجع و کاربردی، مهمان و کارشناس برنامه های تخصصی صدا و سیما و ...

www.khooyeh.ir

www.khooyeh.com

به نام او

که همه هستی از اوست

 

کتاب

مدیریت بازاریابی   املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     

مدیریت  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        

فروش و بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     

تکنیکها و تاکتیک های بازاریابی و فروش صنعت املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     

 بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       

بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      

راهکارهای علمی و عملی در بازاریابی فروش و تبلیغات

بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     

           

 

تألیف و ترجمه:

علی خـوبه

www.khooyeh.com

www.khooyeh.ir

مدرس دانشگاه، مشاور محقق و مجری پروژه های مختلف در سراسر کشور، مدرس و مشاور مدیران عامل مطرح کشور،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرشناسه

:خویه، علی،1359- گردآورنده ، مترجم

عنوان و نام پدید آور

 

مشخصات نشر

:تهران : علی خویه ، 1388

مشخصات ظاهری

:146ص. جدول

شابک

:7-4107-04-964-978

وضعیت فرست نویسی

:فیپا

یادداشت

: کتابنامه ص 144-146

موضوع

 

موضوع

 

موضوع

 

شناسه افزوده

 

رده بندی کنگره

:1388 2ب 9 خ / 1375 HD

رده بندی دیویی

:33368/330

شماره کتابشناسی ملی                    :1859953

 چاپ اول

قیمت:  تومان

تیراژ: 1000

چاپخانه:

کلیه حقوق محفوظ و مخصوص ناشر(مولف )می باشد

مراکز توزیع:


 فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه 09122991608      www.khooyeh.com   

www.khooyeh.ir

پیشگفتار مولف.......................................................................................................................7

مقدمه....................................................................................................................................8

 بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       چیست..........................................................................................9

هدف از بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ........................................................................................9

برخی از تعاریف‌ و مفاهیم‌ مهم در بازاریابی ،خرید و فروش  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      و .........................10

انتظار از بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ....................................................................................14

8 نکته مهم در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ...........................................................14

برخی از مفاهیم مهم بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     .....................................................................15

مدیریت تقاضا در بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ..........................................................................17

بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ............................................................................................................18

روشهای فروش خدمات و محصولات  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       در ایران .....................................................................................19

جعبه ابزار یا آمیخته بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      .......................................................................20

ابعاد گوناگون بازاریابی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ...............................................................................22

50 نکته مهم  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      و...................................................................25

 فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه 09122991608      www.khooyeh.com   

www.khooyeh.ir

 

فرآیند مدیریت بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      .............................................................................28

جستجو و انتخاب بازارهای هدف..........................................................................................30

اندازه­گیری و پیش بینی تقاضا   ...........................................................................................30

 تقسیم‌بندی بازار در  و  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ...................................................................................31

هدف گیری در بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ...............................................................................33

جایگاه یابی در بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ................................................................................33

تعیین استراتژیهای بازاریابی..................................................................................................34

تحقیقات  و   بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       و تحقیقات بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      .........................................................34

فرایند تحقیقات بازاریابی در بازاریابی  املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       و ..............................................................35

فرایند 6 مرحله ای بازاریابی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       و ...................................................................40

رفتار خریداران و  مصرف کنندگان  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      .......................................................42

عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده  و  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      .........................................................42

عوامل فردی تاثیرگذار بر خریداران  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       و .......................................................44

عوامل روانشناختی تاثیرگذار بر خریداران  و  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      .............................................46

10 نکته مهم در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )         برای مدیران شرکت ها وموسسات..............48

انواع رفتارهای خرید در بازاریابی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ..........................................................50

فرایند تصمیم گیری خرید  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      .....................................................................53

53 نکته مهم در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ..............................................................63

قیمت و قیمت گذاری  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ...........................................................................70

رویکردهای‌ عمومی‌ قیمت‌گذاری‌ در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      .....................................................74

اشتباهات بزرگ در قیمت گذاری  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       و .........................................................75

استراتژیهای تعدیل و مدیریت قیمت‌ها.............................................................................78

تعاریف اهمیت و ضرورت مدیریت  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       

اصول و تکنیک های نوین  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        بازاریابی و تجارت

تکنیک های  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        و تجارت در دوران بحران

مهندس  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        و مهندسی بازار

 فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه 09122991608      www.khooyeh.com   

www.khooyeh.ir

 

مهندسی بازار

اشتباه ها و خطاهای بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      

تکنیک های ضد خطا در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       

10 نقطه کور بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      

10 اشتباه  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        در دوران بحران

مهندسی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        در چند بازار جهانی

10 تکنیک مهندسی بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      

رفتار خریداران در بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      

رفتار بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      

تکنیک های نوین ارتباطی در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        مدرن

10 تکنیک  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       

10 تاکتیک  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       

10 استرات‍ژی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       

تکنیک های برقراری ارتباط خلاق با مشتری

10 تکنیک قیمت گذاری

10 تکنیک خلاق جذب مشتریان بیشتر در دوران بحران

دام ها و کابوس های بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ندگان

10 تکنیک تبلیغات د ردوران بحران

 فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه 09122991608      www.khooyeh.com   

www.khooyeh.ir

 

فنون خلاقانه بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      

انواع خلاقیت و تکنیک های خلاقیت در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       

a.               بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        تغییر

b.              بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        ویروسی

c.               بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       شبکه ای

d.              بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       چند سطحی

b.       بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        سازه ای

c.        بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        دگرگونی

d.       بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        و بازاریابی ارتباطی

e.       بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        و بازاریابی جانشینی

f.        خلاقیت جانمایی- بازاریابی جانمایی

g.        بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        ترکیبی

j.         بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        تراوشی

k.        بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        جذبی

l.          بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        نفوذی

m.     بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        و بازاریابی چند بعدی

سبک های بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      

بازارسازی

بازارگرمی

رفتار شناسی مشتریان

تکنیک های رفتار شناسی

اصول رفتارشناسی و رفتارسنجی در بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      

 بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       روانشناسانه

روانسازی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        با تکنیک های روانشناسی

10 اصل جذب مشتریان بیشتر

10 اصل  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        آسان

تکنیک های مشتری شناسی

روانشناسی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        و بازاریابی

رفتار شناسی مشتریان

 

 

تبلیغات و ارتباطات بازاریابی در بازاریابی خرید و  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ........................................80

مراحل تدوین سیستم ارتباطی بازاریابی(تصمیمات اصلی در ارتباط بازاریابی)..................82

تکنیک آیدا در بازاریابی،  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ..........................................89

پنج تکنیک مهم در بازاریابی  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ............................................90

تاکتیک و استراتژی جودویی در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ها........................................92

بازاریابی و فروش ویروسی در صنعت  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )       و ...............................................94

  فهرست کتاب تالیف و ترجمه : استاد علی خوبه 09122991608      www.khooyeh.com   

www.khooyeh.ir

 

    

فصل چهارم:

تفاوت تکنیک، تاکتیک و استراتژی.................................

تاکتیک یانکی در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )             

فصل پنجم:

تفکر تاکتیکی و تکنیکی.................................................

فصل ششم:

انواع و ابعاد تفکر و تفاوت های تفکر تاکتیکی و تکنیکی....

هوش تاکتیکی...............................................................

فصل هفتم:

سیستم  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی و برنامه  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی..............................................

اصل تضاد در بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )        

فصل هشتم:

اهمیت و ضروت تاکتیک و تکنیک  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی    

بخش سوم:

تاکتیک­ها و تکنیک­های اینترنتی و رایانه­ای.......................

فصل نهم:

مزیت های  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      اینترنتی       

اهمیت تجاری موتورهای جستجوگر.................................

فصل دهم:

تاکتیک‌ها و تکنیک‌های  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی در ارتباط با

 موتورهای جستجوگر......................................................

1- تکنیک محتوای ارزشمند  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      سایت         

2- جستجوی آسان‌تر در سایت.........................................   

3- تکنیک کلمات کلیدی یا تکنیک شورت کات..............

4- یک میزبان وب با کیفیت را در اختیار بگیرید................

تاکتیک اسپم کردن........................................................

تکنیک صفحات درگاه...................................................

کرم های  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی یا  طاعون  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی........................................

تکنیک وبلاگ نویسی و تکنیک RSS در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )                

فصل یازدهم:

تاکتیک‌ها و تکنیک‌های برندینگ یا نام و نشان گذاری......

 بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      از طریق بنر     

تکنیک‌های  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی از طریق تگ      

فصل دوازدهم:

3- تاکتیک‌ها و تکنیک‌های فضا و قلمرو..........................

آمارهایى از وضعیت فن آورى اطلاعات در ایران................

فصل سیزدهم:

تکنیک آیدا در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      اینترنتی

پنج تکنیک مهم در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      اینترنتی      

1- تکنیک خیابان بن­بست  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی     

2- تکنیک داد و ستد  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی

3- تکنیک اعتماد ( بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      اعتمادی)     

4- تکنیک کشش و ارسال  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )             

5- تکنیک بازار خالی در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )              

هکر های اینترنتی...........................................................

فصل چهاردهم:

تاکتیک هوش مشارکتی در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      ( بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      مشارکتی)..................................

حباب­های  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی          

بخش چهارم:

تاکتیک­های خلاقانه خلاقانه در  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )      

 

فصل پانزدهم:

تکنیکهای گروهی برای خلق ایده‌های خلاقانه  بازاریابی املاک و مستغلات(  real estate marketing  )     ی  

1- توفان فکری..............................................................

/ 0 نظر / 83 بازدید